صفحه اصلی > هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )
.: هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.pngدبیر علمی کنفرانس

 نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمودرضا طهماسب پور  

مقطع تحصیلی  : دکترای تخصصی

از دانشگاه : مالایا (University of Malaya)
رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر و فناوری

سمت : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و رئیس تحقیق، پژوهش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنایع پتروشیمی خلیج فارس

رئیس کنفرانس

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر وحدت ناظریان  http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.png

مقطع تحصیلی  : دکترای

رشته تحصیلی : برق- الکترونیک

سمت : عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سراسری مازندران
استاد یار دانشکده مهندسی برق گروه الکترونیک دانشگاه مازندران


 

IMGنام و نام خانوادگی : آقای  محمدحسین تقی زاده ولدی

مقطع تحصیلی : دكتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی عمران خاک و پی

سمت : مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد استانه اشرفیه

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPGنام و نام خانوادگی : آقای  رضا میرزائی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات

سمت : مهندس کامپیوتر شرکت محک رایان افزار

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C.jpgنام و نام خانوادگی : خانم الهام پورمهابادیان

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : شهرسازی

سمت : مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای شعیب کاسه گر محمدی 

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترا

رشته تحصیلی : معماری

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

نام و نام خانوادگی : آقای علی صرافی نیک

مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : معماری

سمت :مدرس دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%84%D8%B7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای علی امیری

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : میکرو و نانو  ، مخترع و مدرس دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی : آقای آرش عابدی
http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکترای

رشته تحصیلی : مهندسی برق - کنترل

سمت :مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای مهدی میرزائی  

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : برق -قدرت

سمت :مدرس دانشگاه آزاد سلامی مرکز هوراند

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : خانم شیرین عباسی

مقطع تحصیلی : دانشجو دکتری

رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

سمت : كارشناس تحليل و مسئول پايگاه داده هاي سيستم

نام و نام خانوادگی : آقای بهرام محتشمیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : تغذیه و دام ( کشاورزی )

سمت : عضو کمیته تغذیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpgنام و نام خانوادگی : آقای حامد شاکریان

مقطع تحصیلی : دانشجو دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

سمت : پژوهشگر

نام و نام خانوادگی : خانم مبینا خاکبازhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpg

مقطع تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

سمت : مدرس دانشگاه 

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpg

نام و نام خانوادگی : آقای مسلم نجفی

مقطع تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک

سمت : مدرس دانشگاه

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1.jpg نام و نام خانوادگی : خانم راضیه قدر جانی

مقطع تحصیلی :  دکتری تخصصی

رشته تحصیلی :برنامه ریزی شهری

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز